Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals) ) per a la gestió de les activitats del centre cívic a les que participa com a inscrit.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.

Condicions generals

Les quotes dels tallers s'apliquen a partir dels preus públics aprovats per l'Ajuntament de Barcelona. Les inscripcions es realitzaran en els períodes que estableixi el centre cívic. Les inscripcions presencials es realitzen per ordre d'arribada. No es reserven places per telèfon. El pagament de les quotes es pot fer amb targeta de crèdit o dèbit, o mitjançant ingrés a compte bancari. Caldrà portar el resguard de l’ingrés per fer efectiva la inscripció en un termini màxim de tres dies. No s'accepta diners en efectiu. S’entén formalitzada la inscripció quan s’hagi acreditat el pagament de la mateixa. Alguns tallers tenen un plus de material fungible. El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a i s’abonarà el primer dia del taller. L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller. En el cas que l’usuari/a no pugui realitzar el taller per causes alienes al Centre Cívic no es podrà retornar l’import abonat ni guardar la quota per un altre trimestre. Les devolucions s'efectuaran només en el període del trimestre en curs. El darrer dia de devolucions s'apunta en la difusió específica del trimestre. El Centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú. En cas d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada en coordinació amb el tallerista i amb els participants. La inscripció a qualsevol taller significa l'acceptació d'aquestes condicions.

Vols rebre informació?Xarxa de Centres Cívics

Logo del grup
Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
TRANSIT PROJECTES S.L. (B59489351) | Av. Fabregada 22, 3ª planta 08907 Hospitalet del Llobregat
info@transit.es

Centre Cívic
CONVENT DE SANT AGUSTÍ

Comerç, 36
08003 Barcelona
932565000
informacio@conventagusti.com

Logo Miram Cloud